Vrstvená skla (VSG)

Vrstvená skla (na stránkách označována jako VSG – z německého Verbundsicherheitsglas) jsou složena ze dvou čirých skel, mezi kterými je folie. V případě rozbití jednoho ze skel, zůstane přilepené na folii. Vrstvená skla se řadí do kategorie skel bezpečnostních.

Bezpečnostní sklo je takové sklo, které je vyrobeno podle jedné z norem ČSN EN ISO 12543, ČSN EN 12150, ČSN EN 14179-1, ČSN EN 14321-1, ČSN EN 15683-1.

Jako bezpečnostní sklo se používá na okna a dveře zpravidla:

  • sklo vrstvené s klasifikací B s různými tloušťkami základního skla Float a různými tloušťkami bezpečnostních fólií (prostřednictvím těchto fólií se lepí jednotlivé tabule skel Float do sendvičů s různým stupněm bezpečnosti, vžilo se označení VSG – z německého Verbundsicherheitsglas);
  • sklo tvrzené s klasifikací C; tříštivosti se dosáhne řízeným ochlazením tabule plochého skla různých tlouštěk při jeho výrobě, a tím odolnosti proti rozbití (často označované jako ESG – z německého Einscheibensicherheitsglas);
  • drátosklo leštěné (většinou pro vnitřní protipožární stěny) nebo neleštěné – pro okna se téměř nepoužívá.

U skla je potřeba zajistit předepsanou ochranu proti zranění při použití v konstrukcích, v oknech pak vrstvené sklo plní úlohu zmenšení rizika poranění při rozbití za běžného provozu – většinou dětmi nebo neopatrnou manipulací s předměty.

Barva vrstvených skel se může měnit v závislosti na použité folii (mléčný Connex), (bronzový Connex).

Normy podle kterých jsou vrstvená skla rozdělena

ČSN EN 12600 ⇒ Odolnost proti kyvadlovému nárazu

Normové označování skel z hlediska bezpečnosti se provádí kombinací číslic a písmene, nejběžněji pro výplně otvorů 1B1 a 2B2, 1C2 a 1C3, přičemž číslice udávají výšku pádu, při němž výrobek buď nebyl, nebo byl porušen; písmeno udává charakter lomu. Vrstvená skla splňují třídu bezpečnosti B. Více viz ČSN EN 12600. 

ČSN EN 356 ⇒ Odolnost proti násilnému vniknutí

Sklo zajistí předepsanou ochranu proti násilnému vniknutí (proti „lupičům“ a proti „vandalům“). Zatřídění se děje podle výšky pádu zkušebního tělesa s následnými třemi údery zkušební sekyrou. Sklo je pak zatříděno do jednotlivých tříd viz tabulka níže:

Příklady použití:

  • P1A, P2A objekty, kde nejsou značné materiální hodnoty, jsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou; nepostačuje pro výlohy obchodů, kde jsou poblíž skla umístěny hodnotné výrobky;
  • P3A, P4A objekty, kde jsou značné materiální hodnoty, jsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou, hodnotné nebo chráněné výrobky nezůstávají vystaveny mimo pracovní dobu, ochrana zabezpečených oblastí typu 2;
  • P5A, P6B objekty, kde nejsou značné materiální hodnoty, nejsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou, ochrana zabezpečených oblastí typu 3 (P5A) nebo 4 (P6B);
  • P6B, P7B archivy a depozitáře muzeí, jsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou;
  • P7B, P8B objekty s velmi vysokými užitnými hodnotami materiálů, archivy a depozitáře muzeí, které nejsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou, klenotnictví a podobně, která mají vystaveno zboží vysoké hodnoty mimo pracovní dobu, vnitřní prostory bank (není-li požadavek na neprůstřelná skla).

Běžné třídy použití pro rodinné domy jsou P1A až P4A. Podrobněji viz ustanovení ČSN EN 356, Národní příloha NA 1.

Dimenzování vrstvených skel:

 

zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/okna-dvere/245-trida-bezpecnosti

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *